Oferta edukacyjna

Zajęcia w OEL „Cyraneczka” skierowane są przede wszystkim do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Nadleśnictwa Rudka, a tematyka spotkań dostosowana jest do różnych grup docelowych.

Proponowane tematy spotkań zaprezentowane są poniżej:

 

Klasa I – III szkoły podstawowej

 

Zajęcia dla najmłodszych skierowane są na budzenie wrażliwości dziecka na piękno i dobro, otaczającego świata; różnorodność świata zwierząt i roślin. W tym wieku u dzieci można ukształtować dobre nawyki, dotyczące na przykład poprawnego zachowanie się w lesie i dbałości o rodzimą przyrodę. Ośrodek proponuje aktywne metody zajęć, wykorzystując pedagogikę zabawy, w tym różnorodne konkursy, prace plastyczne, pracę w grupach, obserwację przyrody, a także filmy o tematyce przyrodniczej.

Tematy spotkań:

 • Budowa warstwowa lasu
 • Życie lasu- cztery pory roku
 • Co nam daje las- pożytki z lasu
 • Zima za pasem- dokarmiajmy ptaki z głową

 

Klasa IV – VI szkoły podstawowej

 

OEL „Cyraneczka” starszym dzieciom proponuje zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności zdobywane w szkole w zakresie przedmiotów: „Edukacja ekologiczna” i „Przyroda”. Zależy nam przede wszystkim na bezpośrednim uczestnictwie uczniów w obserwacjach przyrody, ekosystemów lasu i wody. Zajęcia mają na celu kształtowanie postawy odpowiedzialności za dobro jakim są lasy
i inne zasoby naturalne.

Tematy spotkań:

 • Drzewa i krzewy naszych lasów
 • Zwierzęta oraz rośliny chronione- formy ochrony przyrody w Polsce
 • Gdzie zimują ptaki- sezonowe migracje ptaków
 • Dlaczego NATURA 2000?

 

Gimnazjum

 

OEL „Cyraneczka” proponuje zajęcia poszerzające wiedzę, utrwalające pozytywne wzorce postępowania i właściwe traktowanie zasobów środowiska. Zajęcia mają na celu kształtowanie poczucia piękna i różnorodności otaczającej nas przyrody. Młodzież ma możliwość wymiany poglądów z edukatorem, dyskusji.

Tematy spotkań:

 • Praca leśnika
 • Myśliwi i łowiectwo w Polsce
 • Las jako złożony organizm (bioróżnorodność)
 • Budowa ptaka i jego przystosowanie do życia
 • Rola martwych drzew w lesie

 

Tematy zajęć dla wszystkich grup wiekowych:

 • W poszukiwaniu wiosny
 • Moje hobby ornitologia
 • Historia Stawów Pietkowskich

 

W celu odwiedzenia Ośrodka Edukacji Leśnej „Cyraneczka” i skorzystania z wiedzy pracowników Nadleśnictwa Rudka, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy - który jest możliwy do pobrania a także należy zapoznać się regulaminem rezerwacji zajęć edukacyjnych.

Zapraszamy do Ośrodka Edukacji Leśnej gdzie poznacie Państwo bogatą awifaunę wodno-błotną Stawów Pietkowskich , przyjrzycie się otaczającej nas przyrodzie i odpoczniecie od zgiełku cywilizacji.

 

Dzieci wymagające specjalnej troski

 

OEL „Cyraneczka” proponuje zajęcia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem ruchowym
i umysłowym. Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym elementem w procesie rozwijania aktywności i utrzymywania kontaktu ze środowiskiem naturalnym młodzieży wymagającej specjalnej opieki. Dzięki przystosowaniu sali edukacyjnej „Pod wesołym karpiem” oraz ścieżki edukacyjnej „Darz bór” dla osób niepełnosprawnych ruchowo możemy przeprowadzać bardzo ciekawe zajęcia zarówno kameralnie jak i w terenie.

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW