Regulamin OEL "CYRANECZKA"

Rezerwowania terminów zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyraneczka” w Nadleśnictwie Rudka

 

1. Rezerwacja obejmuje korzystanie z izby edukacyjnej i ścieżki edukacyjnej połączonej z infrastrukturą turystyczną (wieże widokowe, wiata ogniskowa, kładki i specjalne czatownie) w OEL „Cyraneczka” w Nadleśnictwie Rudka.

2. Z Ośrodka Edukacji Leśnej mogą korzystać osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i dostarczą go pracownikowi Nadleśnictwa Rudka. Rezerwacja w OEL „Cyraneczka” dokonywana jest za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie Nadleśnictwa Rudka lub na stronie internetowej: www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl

Zgłoszenia Rezerwacji dokonuje sie drogą mailowa lub faksem na adres e-mali lub nr faksu wskazany na stronie internetowej. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez pracownika Nadleśnictwa Rudka drogą mailowa lub faksem na adres lub nr faksu wskazany przez Rezerwującego, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez pracownika Nadleśnictwa Rudka jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.

3. Ośrodek Edukacji Leśnej „Cyraneczka” może być rezerwowany w każdy dzień tygodnia od 7.30 do 15.30. Pierwszeństwo w rezerwacji Ośrodka maja szkoły, przedszkola i inne placówki dydaktyczne rezerwujące Ośrodek Edukacji Leśnej osobiście bez firm pośrednich.

4. Zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyraneczka” na terenie Stawów Pietkowskich są bezpłatne. Wynajęcie Wiaty edukacyjnej przy Ośrodku Edukacyjnym w celu zorganizowania ogniska jest płatne. Opłata za Wiatę pobierana jest według stawek ustalonych przez Nadleśnictwo Rudka.

5.Rezerwacji zajęć w Ośrodku Edukacji Leśnej należy dokonać:

a) minimum 2 tygodnie przed planowaną datą zajęć edukacyjnych, jeżeli Rezerwujący

zamawia usługi dodatkowe, takie jak: ognisko.

b) minimum 7 dni roboczych przed planowana datą zajęć edukacyjnych, jeżeli Rezerwujący nie zamawia usług dodatkowych.

6. Na zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyraneczka” jednocześnie przyjmowane są grupy do 50 osób. Grupy powyżej tej liczby nie będą przyjmowane.

7. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych w Ośrodku Edukacji Leśnej odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie grup.

8. Za zniszczenia wynikłe podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność (również materialną) opiekunowie grup. Opiekunowie są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych.

9. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Rudka nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

10. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik Nadleśnictwa w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka.

11. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

 

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW