Regulamin korzystania z wież widokowych oraz czatowni

 1. Wieże widokowe oraz czatownie są obiektami ogólnodostępnymi.
 2. Korzystanie z wieży odbywa się na własna odpowiedzialność.
 3. Wstęp na wieże i czatownie jest bezpłatny.
 4. Jednorazowo na wieży może przebywać maksymalnie 15 osób.
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na wieży tylko w obecności osób dorosłych.
 6. Na terenie wieży oraz czatowni jest bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
 7. Podczas wchodzenia i schodzenia z wież należy zachować ostrożność.
 8. Zabrania się:
 • biegania po schodach,
 • zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
 • hałasowania i dewastowania sprzętów,
 • wspinania  i wychylania przez barierki zabezpieczające,
 • nanoszenia napisów na elementach konstrukcyjnych oraz tablicach.
 1. Za wszelkie szkody wyrządzone, odpowiedzialność ponosi osoba, która
  tę szkodę spowodowała lub jej opiekunowie.
 2. Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Nadleśnictwo Rudka jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby promocji Nadleśnictwa Rudka.  
 3. Nadleśnictwo Rudka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu korzystania
  z wież oraz czatowni.

Telefony alarmowe:

Ogólny alarmowy: 112
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Pogotowie: 999
 

 

 

 

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW