Zespół Szkółw Rosochatem Kościelnem

"Gdzie kukltura tam natura", pogadanka z gimnazjalistami na temat wspolczesnego łowiectwa, kulturotwórczej roli lasu oraz WIOSNY:)

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW