Warsztaty dla nauczycieli

 "Drzewa w wierzeniach dawniej i dzś- kreatywne metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem darów z lasu"

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW