Leśne przedszkolaki...

...zdobywały dziś odznaki "Leśnego obserwatora" oraz miały spotkanie z Panem Nadleśniczym Grzegorzem Godlewskim

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW