Komunikat w sprawie odwołanych wydarzeń

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), Nadleśnictwo Rudka informuje o odwołaniu wszystkich imprez masowych, zajęć edukacyjnych i tym podobnych wydarzeń z udziałem osób z zewnątrz.

Jeśli pojawią się nowe decyzje służb sanitarnych lub zalecenia co do dalszych procedur, będziemy Państwa informować na bieżąco i wdrażać odpowiednie rozwiązania.

Osobą do kontaktu w sprawach koronawirusa w Nadleśnictwie Rudka jest Pan Mirosław Siemieńczuk, Specjalista ds. bhp (kom. 661 303 040, miroslaw.siemienczuk@bialystok.lasy.gov.pl).

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdują się poradniki i zalecenia odnośnie zachowania w tej szczególnej sytuacji.

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW