20-06-2016

Dzieci z Płonki Kościelnej oraz Dzienny Dom Opieki Senior Wigor podczas spotkania w ramach projektu "Klimatyczni dziadkowie i wnuki, czyli o klimacie na wesoło ;-)"

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW