20-05-2016

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem na warsztatach terenowych dotyczących warstwowej budowy lasy oraz znaczenia gleby

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW