16-05-2016

Młodzież z Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej uczestniczy w warsztatach "Tropiciele natury- edukacja ekologiczna w terenie"

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW