11-05-2016

Seniorzy z dziennego domu opieki "Senior-Wigor" w Łapach na wycieczce;-) Wspólnie rozwiązujemy quest łowiecki "Przygoda z łowiectwem"

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW