10-05-2016

Na mocy porozumienia ze stowarzyszeniem "Nasze Łapy - Twoja Przyszłość" oraz Przedszkolem nr 2 w Łapach ruszyliśmy z projektem"Klimatyczne leśne przedszkole".Partnerem projektu jest Fundacja Larus

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW