09-05-2016

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach, dotykamy, badamy, odkrywamy czyli realizujemy projekt "Tropiciele natury- edukacja ekologiczna w terenie"

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW