06-06-2016

Spotkanie "Klimatycznych babci" z dziećmi z Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego w Perkach Karpiach oraz z przedszkolakami ze szkoły w Daniłowie Dużym. Wszystkie spotkania we współpracy z Fundacją Larus oraz Dziennym Domeme Opieki Senior-Wigor w Łapach ;-)

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW