06-05-2016

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym, dzieci biorąudzial w projekcie "Tropiciele natury- edukacja ekologiczna w terenie" realizowanym przez Fundację Larus oraz Nadleśnictwo Rudka

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW