02-06-2016

Ruszyliśmy z projektem integrującym pokolenia „Klimatyczni dziadkowie i wnuki czyli o klimacie na wesoło”, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
tel: 85 730 58 00
Strona WWW